Ing. Darja Gabriška, PhD.

Kontaktné údaje

doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. Priezvisko a meno: Ing. Darja Gabriška, PhD.
Email: darja.gabriska [at] ucm.sk
Kancelária: 307 A
Telefón: 033/ 55 65 385
Konzultačné hodiny Utorok 10:00 – 11:00 Denné štúdium
Utorok 11:00 – 12:00 Externé štúdium
 

Výučba


Informačné listy k predmetom
1.ročník
Základy počítačov - seminár
2. ročník
Databázové systémy
Úvod do databázových systémov
3. ročník
Pokročilé internetové technológie
Softvérové inžinierstvo


Publikačná činnosť

Zoznam publikačnej činnosti