Ing. Miroslav Beňo, PhD.

Kontaktné údaje

Ing. Miroslav Beňo, PhD. Priezvisko a meno: Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Email: miroslav.beno [at] ucm.sk
Kancelária: 303 A
Telefón: 033/ 55 65 383
Konzultačné hodiny Streda 09:00 - 11:00 denné štúdium
Streda 11:00 - 12:00 externé štúdium
 

Výučba


Informačné listy k predmetom
1.ročník
Základy počítačov - seminár
2.ročník
Počítačová grafika
Aplikačné informačné systémy
Informačné systémy
3.ročník
Projektovanie informačných systémov


Publikačná činnosť

na obsahuje sa pracuje