Zamestnanci

RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
vedúca katedry

Ing. Marek Šimon, PhD.
zástupca vedúcej

Ing. Jana Jurinová, PhD.
tajomníčka katedry