doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.

Kontaktné údaje

doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. Priezvisko a meno: doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
Email: michal.cernansky [at] ucm.sk
Kancelária: 306 B
Telefón: 033/ 55 65 381
Konzultačné hodiny Streda 08:00 - 10:00 denné štúdium
Utorok 16:30 - 17:30 externé štúdium
 

Výučba


Informačné listy k predmetom
1.ročník
Programovanie I
Programovanie II
2. ročník
Moderné programovacie jazyky
Komponentové programovanie I
Komponentové programovanie II
3. ročník
Mobilné technológie


Publikačná činnosť

na obsahu sa pracuje