Aktuality

Zo zdravotných dôvodov Judr. Viktora Hromadu sa mení výučba pre študentov 2. ročníka externého štúdia APIN nasledovne:
22.4.2017 Formálne jazyky a automaty II S3.5 8:00 - 15:30 doc. Huraj
29.4.2017 Základy práva pre informatikov S3.5 8:00 - 15:30 Judr. Hromada

Prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018


cisco

Local Cisco Network Academy

Sieťový akademický program Cisco Networking Academy je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania.
Viac


Profil katedry

Katedra aplikovanej informatiky a matematiky sa dnes zameriava predovšetkým na výučbu, výskum a aplikácie v študijnom odbore Aplikovaná informatika.

Aplikovaná informatika

Študijný program aplikovaná informatika je súčasťou študijného odboru 9.2.9. aplikovaná informatika. Zameriava sa na princípy, metódy a nástroje pre tvorbu softvérových aplikácií, grafické spracovanie údajov a vizualizáciu údajov v prírodných vedách.