Aktuality

Zaradenie študentov do štátnicových komisií

Dňa 09.05.2017 sa uskutočnila prednáška pána Čináka zo spoločnosti U-system Slovakia s.r.o. na tému WAF so zameraním na produkty spoločnosti BARACUDA v rámci predmetu Počítačové siete II. Zúčastnili sa ho študenti 2. ročníka.


cisco

Local Cisco Network Academy

Sieťový akademický program Cisco Networking Academy je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania.
Viac


Profil katedry

Katedra aplikovanej informatiky a matematiky sa dnes zameriava predovšetkým na výučbu, výskum a aplikácie v študijnom odbore Aplikovaná informatika.

Aplikovaná informatika

Študijný program aplikovaná informatika je súčasťou študijného odboru 9.2.9. aplikovaná informatika. Zameriava sa na princípy, metódy a nástroje pre tvorbu softvérových aplikácií, grafické spracovanie údajov a vizualizáciu údajov v prírodných vedách.