Ing. Marek Šimon, PhD.

Kontaktné údaje

doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. Priezvisko a meno: Ing. Marek Šimon, PhD.
Email: marek.simon [at ]ucm.sk
Kancelária: 308 A
Telefón: 033/ 55 65 376
Konzultačné hodiny Utorok 16:00-17:00 Denné štúdium
Utorok 17:00-18:00 Externé štúdium
 


Publikačná činnosť

Zoznam publikačnej činnosti