Prečo nie?!!! Prihlás sa k nám!


forma štúdia - denná
titul - Bc.
dĺžka štúdia - 3
predpokladaný počet prijatých uchádzačov - 50
Študijný program ponúka široké spektrum informaticky orientovaných predmetov od úplných začiatkov až po pokročilé, špecificky zamerané okruhy.
Náš študijný program je moderný, zameraný na prepojenie teórie a praxe.


Termín podania prihlášky:
1. kolo - do 30. apríla 2017
2. kolo - do 18. augusta 2017

Prihlášku možno podať:
a) poštou na adresu: Študijné oddelenie UCM FPV UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava.
b) osobne: v podateľni UCM v Trnave.
c) elektronicky.


Poplatok za prijímacie konanie: 35 €
Elektronické podanie prihlášky: 30 €

Bližšie Informácie - tu
Študijné oddelenie : Daniela Šimková
Tel.: 033/5565 145 | Fax: 033/5565 185


forma štúdia - externá
titul - Bc.
dĺžka štúdia - 4
predpokladaný počet prijatých uchádzačov - 50

Tešíme sa na Vás!!!