Rozhodni sa správne!


forma štúdia - denná a externá
titul - Bc.
dĺžka štúdia - 3/denná a 4/externá
predpokladaný počet prijatých uchádzačov - 50

Študijný program ponúka široké spektrum informaticky orientovaných predmetov od úplných začiatkov až po pokročilé, špecificky zamerané okruhy.
Náš študijný program je moderný, zameraný na prepojenie teórie a praxe.


Termín podania prihlášky:
1. kolo - do 30. apríla 2018
2. kolo - do 17. augusta 2018

Prihlášku možno podať:
a) poštou na adresu: Študijné oddelenie UCM FPV UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava.
b) osobne: v podateľni UCM v Trnave.
c) elektronicky.


Poplatok za prijímacie konanie: 25 €
Elektronické podanie prihlášky: 20 €

Bližšie Informácie - tu
Študijné oddelenie : Daniela Šimková
Tel.: 033/5565 145 | Fax: 033/5565 185

Tešíme sa na Vás!!!