doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.

Kontaktné údaje

doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. Priezvisko a meno: doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.
Email: ladislav.huraj [at] ucm.sk
Kancelária: 306 A
Telefón: 033/ 55 65 379
Konzultačné hodiny Štvrtok 08:00 - 09:00 Denné štúdium
Štvrtok 10:05 - 12:05 Externé štúdium
 


Publikačná činnosť

Zoznam publikačnej činnosti