doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.

Kontaktné údaje

doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. Priezvisko a meno: doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.
Email: ladislav.huraj [at] ucm.sk
Kancelária: 306 A
Telefón: 033/ 55 65 379
Konzultačné hodiny Pondelok 10:00 - 11:00 Denné štúdium
Streda 10:00 - 11:00 Externé štúdium
 


Publikačná činnosť

Zoznam publikačnej činnosti