RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.

Kontaktné údaje

doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. Priezvisko a meno: RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Email: iveta.dirgova [at] ucm.sk
Kancelária: 308 B
Telefón: 033/ 55 65 372
Konzultačné hodiny Pondelok 10:00 – 10:00 Denné štúdium
Streda      12:00 – 13:00 Externé štúdium
 

Výučba


Informačné listy k predmetom
1.ročník
Matematické základy informatiky
Algebra a diskrétna matematika pre informatikov


Publikačná činnosť

Zoznam publikačnej činnosti