doc. Ing. Branislav Hrúz, PhD.

Kontaktné údaje

doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. Priezvisko a meno: doc. Ing. Branislav Hrúz, PhD.
Email: branislav.hruz [at] ucm.sk
Kancelária: 303 A
Telefón: 033/ 55 65 383
Konzultačné hodiny Streda 09:00 - 12:00 Denné štúdium
 


Publikačná činnosť

na obsahu sa pracuje