Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2014/2015
Študijný program:
APIN-BcE12 - aplikovaná informatika - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., externá forma)
Študijný odbor:
9.2.9 - aplikovaná informatika
garant :
doc. PaedDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - informatika
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KAI/be1/12  matematická analýza 42P + 2C    Kvasnička, Dirgová Luptáková 
KAI/be2/12  softvérové inžinierstvo 52P + 2C    Hrúz, Gabriška 
KAI/be3/12  počítačové architektúry 62P + 2C    Ölvecký 
KAI/be4/12  algoritmizácia a programovanie 62P + 2C    Čerňanský, Jurinová 
KCHEM/be5/12  základy chémie 52P + 2C    Valigura 
KAJ/be6/12  anglický jazyk - seminár I 10P + 2C    Zárubová, Miština 
KAI/be7/12  základy fyziky 32P + 2C    Húšťava 
KAI/be8/12  diskrétna matematika 52P + 2C    Kvasnička, Dirgová Luptáková 
KAI/be9/12  internetové technológie 52P + 2C    Čerňanský, Ölvecký 
KAI/be10/12  objektovo orientované programovanie 62P + 2C    Jurinová, Čerňanský 
KAJ/be11/12  anglický jazyk - seminár II 20P + 2C KAJ/be6/12   Zárubová, Miština 
KAI/be12/12  databázové systémy 62P + 2C    Hrúz, Gabriška 
KAI/be13/12  komponentové programovanie I 52P + 2C    Čerňanský, Jurinová 
KAI/be14/12  formálne jazyky a automaty I 52P + 2C    Huraj, Dirgová Luptáková 
KAI/be15/12  operačné systémy I 52P + 2C    Hosťovecký 
KAI/be16/12  počítačové siete I 52P + 2C    Čerňanský, Šimon 
KBIO/bd01/12  základy biológie 52P + 1C    Preťová 
KAI/be18/12  ročníková práca - seminár I 10P + 1C    Dirgová Luptáková 
KAJ/be19/12  anglický jazyk - seminár III 10P + 2C KAJ/be11/12   Zárubová, Miština 
KAI/be20/12  formálne jazyky a automaty II 52P + 2C KAI/be14/12   Huraj, Dirgová Luptáková 
KAI/be21/12  informačné systémy 42P + 2C KAI/be2/12   Čerňanský, Šimon 
KAI/be22/12  počítačová grafika 42P + 2C    Hrúz, Beňo 
KAI/be23/12  počítačové siete II 42P + 2C KAI/be16/12   Čerňanský, Šimon 
KAI/be24/12  komponentové programovanie II 42P + 2C KAI/be13/12   Čerňanský, Jurinová 
KAI/be25/12  operačné systémy II 42P + 2C KAI/be15/12   Huraj, Hosťovecký 
KAI/be26/12  ročníková práca - seminár II 10P + 1C    Dirgová Luptáková, Vadkertiová 
KAJ/be27/12  anglický jazyk - seminár IV 10P + 2C KAJ/be19/12   Zárubová, Miština 
KAI/be28/12  vizualizácia údajov 52P + 2C    Hrúz, Pospíchal 
KAI/be29/12  projektovanie informačných systémov 52P + 2C KAI/be2/12   Čerňanský, Beňo 
KAI/be30/12  informačná bezpečnosť 52P + 2C    Huraj, Šimon, Hosťovecký 
KAI/be31/12  mobilné technológie 52P + 0C    Čerňanský 
KAI/be32/12  analýza a informatizácia dynamických systémov 52P + 2C    Hrúz 
KAI/be33/12  bakalárska práca - seminár I 20P + 2C    Dirgová Luptáková 
KAI/be34/12  vnorené systémy 42P + 2C    Hrúz, Michaľčonok 
KAI/be35/12  grafické a multimediálne systémy 42P + 2C    Hrúz, Beňo 
KAI/be37/12  komunikácie a paralelizmus 42P + 2C    Čerňanský, Hrúz 
KAI/be38/12  modelovanie a simulácia 42P + 2C    Kvasnička, Dirgová Luptáková 
KAI/be39/12  bakalárska práca - seminár II 20P + 2C KAI/be33/12   Jurinová 
KAI/be40/12  bakalárska práca 60P + 0C KAI/be33/12   Dirgová Luptáková 
KBIO/be02/12  bioinformatika 32P + 2C    Pospíchal 

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - informatika
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KAI/be41/12  základy manažmentu - seminár 30P + 2C    Bednárik, Vadkertiová 
KAI/be42/12  základy počítačov - seminár 30P + 2C    Ölvecký, Hosťovecký 
KAI/be43/12  elektrotechnika a elektronika 30P + 2C    Húšťava 
KER/be44/12  základy environmentalistiky 32P    Faragóová 
KAI/be45/12  výpočtový seminár z fyziky 30P + 2C    Húšťava 
KAI/be46/12  marketing - seminár 30P + 2C    Vadkertiová, Bednárik 
KAI/be47/12  základy práva pre informatikov 30P + 2C    Hromada 
KAI/be48/12  základy účtovníctva - seminár 30P + 2C    Bednárik, Vadkertiová 
KAI/be50/12  programovací jazyk Visual C# 32P + 2C    Michaľčonok, Čerňanský 
KAI/be52/12  kódovanie a kompresia údajov 32P + 2C    Pospíchal 
KAI/be53/12  pokročilé internetové technológie 32P + 2C KAI/be9/12   Čerňanský, Ölvecký, Hosťovecký 

 
Výberové predmety
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - informatika
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KAI/be67/12  obhajoba záverečnej práce   SS       
KAI/be68/12  databázové a informačné systémy   SS       
KAI/be69/12  softvérové technológie a počítačové siete   SS       

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov