Aktuality

Prihlasovanie sa na témy záverečných prác

09.01.2017

Študenti druhých ročníkov bakalárskeho štúdia sa do 28.2.2017 musia prihlásiť na témy záverečných prác na akademický rok 2017/2018 cez systém AIS. Návod na prihlasovanie


Oznam pre študentov 3. ročníka študijného programu Aplikovaná informatika

03.10.2016

Vyzývame študentov, ktorí nemajú ešte zapísanú záverečnú prácu, aby tak urobili najneskôr do 28.10.2016.
Zoznam s názvami voľných záverečných prác je vyvesený na katedrovej nástenke na 3. poschodí v budove J. Herdu 2. Kompletný zoznam záverečných prác aj s detailmi je možné nájsť aj v AIS-e.
Stručný návod ako pracovať v AIS-e v súvislosti s prezeraním si záverečných prác.


Zaradenie do štátnicových komisií - august 2016

03.08.2016

Milí končiaci študenti denného a externého štúdia.
Na nasledovnom odkaze nájdete aktualizované zaradenie do štátnicových komisií.


ESET na vlastnej koži

01.06.2016

Milí študenti, chcete zažiť ESET na vlastnej koži a pričuchnúť si k umeniu dotiahnuť produkty k dokonalosti?
Klikni ak sa chceš dozvedieť viac


Zaradenie do štátnicových komisií

16.05.2016

Milí končiaci študenti denného a externého štúdia.
Na nasledovnom odkaze nájdete aktualizované zaradenie do štátnicových komisií.


Veda v cenTTre

04.05.2016

Dňa 10.05.2016 sa uskutoční popularizačná prednáška prof. Ing. Vladimíra Kvasničku, DrSc. na tému "Darwinovská evolúcia ako algoritmus (univerzálny darvinizmus)" v priestoroch diskusného klubu Partizáni so začiatkom o 18:00. Všetci študenti, zamestnanci ako aj ostatní so záujmom o tému sú srdečne vítaní. Viac info


Pre študentov prihlásených na štátnu skúšku máj 2016

25.04.2016

Podľa pokynov pre študentov bakalárskeho štúdia k štátnej skúške na FPV UCM konanej v máji 2016 je povinnosťou odovzdať požadované náležitosti na študijné oddelenie FPV UCM do 06.05.2016.
Z technických príčin bude študijné oddelenie 05. - 06.05.2016 zatvorené, preto sa (posledný) termín predlžuje na pondelok 9.5.2016


Štátnice 2016 - máj

14.04.2016

Podľa pokynov fakulty k odovzdávaniu záverečných prác študent je povinný odovzdať aj prihlášku na štátnice.


Deň otvorených dverí UCM

11.04.2016

V sobotu 9. apríla 2016 sa uskutočnil prvý spoločný Deň otvorených dverí Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Viac informácií


8. celoslovenská študenstká a vedecká konferencia

08.04.2016

V stredu dňa 06. apríla 2016 sa na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave uskutočnila 8. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Aplikované prírodné vedy 2016“. Viac informácií
Fotogaléria


Pracovné miesto - učiteľ informatiky

14.03.2016

Milí študenti, dávame Vám do pozornosti pracovnú ponuku na miesto učiteľa informatiky


Pracovné ponuky

22.02.2016

Milí študenti, dávame Vám do pozornosti nasledovné pracovné ponuky


Nové zaradenie študentov 1. a 2. ročníka APIN do krúžkov + Rozvrh pre externé štúdium

04.02.2016

Nové zaradenie študentov 1. a 2. ročníka APIN do krúžkov + Rozvrh pre externé štúdium


Prihlasovanie sa na témy záverečných prác

25.01.2016

Študenti druhého ročníka bakalárskeho štúdia sa do 28.02.2016 musia prihlásiť na témy záverečných prác na akademický rok 2016/2017 cez systém AIS. Všetky témy budú v systéme AIS zverejnené po 01.02.2016. Návod na prihlasovanie


Zahraničné študijné pobyty p. Hallett

12.10.2015

V mene p. prorektorky Doc. PhDr. Ruženy Kozmovej, CSc., si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na stretnutie s pánom Hallettom, ktoré sa bude konať 14.10.2015 o 15.hodine v novej dolnej zasadačke Z0.2 (pri schodoch). Pán Hallett bude prezentovať možnosti študijných pobytov pre našich študentov vo Veľkej Británii.